“Kiến trúc sư Hà Nội với Hà Nội” Đó là tên cuộc trưng bày các tác phẩm đạt giải thưởng Kiến trúc Hà Nội (2015-2016), các bức ký họa kiến trúc của các thế hệ KTS Hà Nội và những tác phẩm mỹ thuật đương đại về đề tài kiến…
Column