Pháp nhân, trụ sở hoạt động

1. Hội có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu và được mở tài khoản để giao dịch, hoạt động theo quy định  của pháp luật.

2. Trụ sở Hội Kiến trúc sư Hà Nội đặt tại số 9A/B1 Nguyên Hồng, Đống Đa, Hà Nội -Thủ đô nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

3. Điện thoại: 04.37763816       Fax: 04.37763816

Template by JoomlaShine